Grażyna Górska

   

   

  Grażyna Górska

  Mediator sądowy, trener VCC, wykładowca akademicki

  Doświadczona mediator w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych i rodzinnych z wieloletnim doświadczeniem, trener mediacji VCC, założycielka i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych, wykładowca akademicki, mediator w Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu. Popularyzatorka mediacji pomysłodawczyni i organizatorka Oławskiej Konferencji Mediacyjnej.

     Działalność w zakresie mediacji

  • Mediator sądowy wpisany na listę mediatorów stałych przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Opolu, Świdnicy i Sieradzu
  • założycielka i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych www.mediatorzycywilni.pl
  • właścicielka Kancelarii Mediacyjnej i Prawnej w Oławie, specjalizującej się w prowadzeniu mediacji cywilnych, pracowniczych, gospodarczych i rodzinnych
  • mediator kwalifikowany wpisany na listę mediatorów w Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu www.cam.opole.pl
  • mediator w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu
  • członek Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych
  • mediator w sprawach cywilnych, gospodarczych i pracowniczych, współpracujący z sądami, Izbami Gospodarczymi, jako prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych posiada znajomość przepisów prawnych, realiów prowadzenia działalności gospodarczej, umiejętność redagowania ugód mediacyjnych z każdej dziedziny prawa oraz współpracy z profesjonalnymi pełnomocnikami,
  • mediator w sprawach rodzinnych prowadzący mediacje ze skierowania sądów, jak i umowne, pracujący z instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą rodzinie,
  • mediator w firmach rodzinnych, współpracujący z Centrum Biznesu Rodzinnego przy Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu,
  • mediator w sprawach karych i karnych dla nieletnich,
  • mediator w sprawach sportowych w Centrum Mediacji Sportowej przy Polskim Komitecie Sportów Nieolimpijskich www.centrummediacjisportowej.pl
  • mediator na stałe współpracujący z Zachodnią Izbą Gospodarczą – Pracodawcy i Przedsiębiorcy we Wrocławiu www.zig.pl
  • organizatorka ogólnopolskich cyklicznych Oławskich Konferencji Mediacyjnych www.konferencjamediacyjna.pl, odbywających się od 2011 r.,
  • prelegentka i panelistka na licznych konferencjach, seminariach i warsztatach poświęconych mediacji,
  • uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji poświęconych Alternatywnym metodom rozwiązywania sporów,
  • autorka licznych artykułów i publikacji dotyczących mediacji.

   
  Działalność trenerska i szkoleniowa

  • trener mediacji VCC (certyfikat z 22.10.2018 r.)
  • wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Opolu na kierunku: Mediacje sądowe i pozasądowe oraz Prawo w biznesie
  • wykładowca akademicki na innych uczelniach wyższych
  • założycielka Szkoły Mediacji Grażyna Górska, dr Ewa Kosowska-Korniak
  • trener prowadzący kury podstawowe i specjalistyczne dla mediatorów z mediacji rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, pracowniczych, konstruowania ugód,
  • organizatorka staży praktycznych dla mediatorów obejmujących uczestnictwo w mediacjach,
  • szkoleniowiec z tematyki konfliktu rodzinnego i mediacji rodzinnej prowadzący szkolenia adresowane m.in.: do mediatorów, psychologów, pedagogów, pracowników ośrodków pomocy społecznej, kuratorów sądowych, prawników, nauczycieli
  • szkoleniowiec z konfliktu w miejscu pracy prowadzący szkolenia dla pracodawców i przedsiębiorców z konfliktów w organizacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych,

  Jako praktykujący mediator prowadzę szkolenia oparte na bogatym doświadczeniu zawodowym w tematyce mediacji, komunikacji oraz konfliktu. Odnosząc się do własnej praktyki i faktycznych sytuacji, z którymi spotykam się w swojej pracy zawodowej, każdemu szkoleniu nadaję wyjątkowo praktyczny wymiar.

   
  Wykształcenie

  • Studia Administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • Uzupełniające Studia Prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego,
  • Studia Podyplomowe Akademia Mediatora w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, Oddział Zamiejscowy we Wrocławiu,
  • Specjalistyczne szkolenie dla mediatorów z mediacji cywilnych i gospodarczych prowadzone przez Centrum Mediacji Partners Polska z siedzibą w Warszawie,
  • Specjalistyczne szkolenia dla mediatorów z mediacji rodzinnych prowadzone przez Centrum Mediacji Partners Polska z siedzibą w Warszawie,
  • Specjalistyczne szkolenie dla mediatorów w zakresie konstruowania ugód mediacyjnych,
  • Kursy doszkalające oraz superwizja dla mediatorów
  • Kurs trenerski (40 H)

  • Grażyna Górska
  • Grażyna Górska
  • Grażyna Górska