Mediacje cywilne i gospodarcze – mediacje w biznesie

  Szkolenie specjalistyczne dla mediatorów
  Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w specjalistycznym, profesjonalnie prowadzonym szkoleniu z tematyki mediacji cywilnych i gospodarczych, adresowanym do osób, które ukończyły szkolenie lub kurs podstawowy z mediacji i chciały zdobyć praktyczne przygotowanie do prowadzenia mediacji gospodarczych.

  Cel szkolenia

  Celem szkolenia jest  przygotowanie uczestników do  samodzielnego planowania i przeprowadzania pełnego procesu mediacji w sprawach gospodarczych zarówno w postępowaniach sądowych, jak i pozasądowych.

  Szkolenie ma na celu zrozumienie przez uczestników specyfiki konfliktów gospodarczych. Uczestnik dokonuje analizy konfliktu, rozpoznaje przedmiot sporu oraz stanowiska i oczekiwania stron. Na podstawie analizy ocenia czy nie ma przeciwskazań do zastosowania mediacji. Jest przygotowany do motywowania i wspierania stron w poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających rozwiązywaniu konfliktów cywilnych i gospodarczych. Stosując techniki zarządzania emocjami oraz techniki negocjacyjne prowadzi strony do uzyskania porozumienia końcowego. Sporządza dokumenty mediacyjne oraz ustala zasady przestrzegania osiągniętego porozumienia.

  Szkolenie ma charakter praktyczny, warsztatowy, symulacyjny, opierający się na wielu konkretnych przypadkach z długoletniej praktyki zawodowej prowadzących i ich pracy w zwodzie mediatora. Szkolenia są prowadzone z wykorzystaniem procesu grupowego, w małych grupach (maksymalnie 10-12 osób). Blisko 80 procent zajęć to trening umiejętności mediacyjnych: ćwiczenia i symulacje mediacji cywilnych i gospodarczych.

  Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności umożliwiające prawidłowe przygotowanie się do mediacji cywilnej i gospodarczej, skuteczne jej przeprowadzenie, jak również właściwe zredagowanie ugody w każdej kwestii będącej przedmiotem mediacji gospodarczej.


  Uczestnicy

  Szkolenie jest adresowane do prawników, w tym radców prawnych, adwokatów, notariuszy, jak również do osób zatrudnionych w instytucjach oraz podmiotach, w których istotne są kompetencje z zakresu prowadzenia mediacji oraz sztuki rozwiązywania konfliktów m.in.:

  •  ośrodkach mediacyjnych
  • organizacjach biznesowych
  • korporacjach o zasięgu międzynarodowym
  • podmiotach zajmujących się obrotem wierzytelnościami
  • spółkach prawa handlowego
  • klubach sportowych
  • samorządzie terytorialnym i administracji publicznej.

  Informacje logistyczne

   Miejsce: Szkoła Master 45-047 Opole, ul. Ludwika Waryńskiego 2,

  Cena: 1000 zł + VAT zł]* = 1230 zł brutto.

  Szkolenie trwa 2 dni, 20 godzin dydaktycznych, sobota i niedziela, godziny 9.00-17.30. Szkolenie obejmuje pracę własną – przygotowanie zadania praktycznego.

  Co zabrać na szkolenie?

  Niekrępujące swobodne stroje,… uśmiech i dobry nastrój

  W cenie szkolenia jest lunch (w wersji mięsnej lub wegetariańskiej), przerwy kawowe (napoje, ciasta i ciastka, owoce), komplet materiałów szkoleniowych, notes, długopis, skrypt, wzory dokumentów.

  *uczestnicy Szkoły Mediacji O-Media korzystają ze zniżki w wysokości 100 zł cena  900 zł  + VAT, 1107 zł brutto]

  Zapisy: formularz zgłoszeniowy przez stronę internetową www.o-media.pl/szkolenia kontakt: Dorota Michniewicz-Rybarz, dyrektor ds. szkoleń, tel. 608 482 020

  Program szkolenia

  1.1.Postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych i gospodarczych - podstawowe zasady i procedury mediacyjne

  Czas: 5 godz.

  Metody: praca w parach, praca w grupach, burza mózgów, prezentacja

  Szczegółowe treści:

  1.1.1.Specyfika sporów cywilnych i gospodarczych 

  1.1.2.Metody ADR, negocjacje, mediacja i koncyliacja, formy mieszane

  1.1.3.Różnice pomiędzy mediacją, postępowaniem sądowym, a arbitrażem

  1.1.4.Mediacja gospodarcza: idea, zasady, korzyści

  1.1.5.Nawiązanie kontaktu ze stronami, ustalenie zasad współpracy i zawarcie kontraktu mediacyjnego w sprawach cywilnych i gospodarczych

  1. Przebieg postępowania mediacyjnego z podziałem na etapy

   

  1.2.Kwestie prawne w mediacjach cywilnych i gospodarczych

  Czas: 5 godz.

  Metody: praca  parach i w grupach, symulacja dwóch mediacji: z udziałem pełnomocników i bez udziału pełnomocników

  Szczegółowe treści:

  1.2.1.Rola pełnomocników w mediacji

  1.2.2.Generowanie opcji i poszukiwanie rozwiązań

  1.2.3.Ugoda w mediacji gospodarczej i jej skutki

  1.2.4.Sporządzenie porozumienia końcowego i dokumentów mediacyjnych

  1.2.5.Dobre praktyki w kontaktach z pełnomocnikiem i sądem, zasady etyki

  1.2.6.Prawa i obowiązki mediatora w sprawach cywilnych i gospodarczych

  1.2.7.Praktyczne ćwiczenie mediacji cywilnych i gospodarczych

   

  1.3.Mediacja gospodarcza jako zarządzanie negocjacjami

  Czas: 5 godz.

  Metody: praca w grupach, symulacje, praktyczne ćwiczenie negocjacji, mini-wykład

  Ćwiczenia:  1. symulacja mediacji „Znak towarowy”, 2. Mediator a negocjator – ćwiczenie w trójkach

  Szczegółowe treści:

  1.3.1.Rodzaje negocjacji

  1.3.2.Pojęcie stanowisk, interesów, potrzeb

  1.3.3.Negocjacje oparte na interesach

  1.3.4.Fazy negocjacji, zbieranie informacji, przedkładanie ofert

  1.3.5.Korzyści z mediacji dla przedsiębiorców

   

  1.4.Psychologiczne mechanizmy powstawania i eskalacji konfliktów w sprawach cywilnych i gospodarczych. Ćwiczenia praktyczne

  Czas: 5 godz.

  Metody: praca z flipchartem, mini-wykład, ćwiczenia w parach, symulacja mediacji – sprawa o zapłatę

  Szczegółowe treści:

  1.4.1.Podstawy wiedzy psychologicznej o mechanizmach konfliktu

  1.4.2.Rola emocji w konfliktach gospodarczych

  1.4.3.Emocje klienta  i emocje pełnomocnika: jak sobie z nimi radzić?

  1.4.4.Diagnoza konfliktu kluczem do sukcesu w mediacjach gospodarczych

  1.4.5.Praktyczne ćwiczenie mediacji cywilnej i gospodarczej.

  Trenerzy:

  Grażyna Górska

  Mediatorka sądowa, prawnik. Zajmuje się zawodowo mediacjami od ponad ośmiu lat. Prowadzi szkolenia podstawowe oraz specjalistyczne z mediacji sądowych i pozasądowych, rodzinnych, gospodarczych, konstruowania ugód, jest trenerem mediacji VCC. Egzaminator Instytucji Certyfikującej kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” VCC Mediator stały przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, Opolu, Świdnicy i Sieradzu, założycielka i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych, właścicielka Kancelarii Mediacyjnej i Prawnej w Oławie, Mediator w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców prawnych we Wrocławiu. Organizatorka Oławskich Konferencji Mediacyjnych. Jako prawnik z wieloletnim doświadczeniem w zakresie obsługi podmiotów gospodarczych posiada znajomość przepisów prawnych, realiów prowadzenia działalności gospodarczej, umiejętność redagowania ugód mediacyjnych w każdej dziedzinie prawa oraz współpracy z profesjonalnymi pełnomocnikami.

  dr Ewa Kosowska-Korniak

  mediatorka sądowa, dr prawa, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dyrektor Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu, działającego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej, ekspert merytoryczny Fundacji VCC w zakresie mediacji w sprawach cywilnych oraz mediacji w sprawach gospodarczych, biorący udział w opracowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości kwalifikacji rynkowych „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych, egzaminator Instytucji Certyfikującej kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” VCC. Mediator stały Sądu Okręgowego w Opolu, trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dr prawa. Kierownik studiów podyplomowych „Mediacje sądowe i pozasądowe” w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu, ekspert WSB Opole ds. mediacji, specjalista ds. szkoleń wiceprezes ds. mediacji Sądu Arbitrażowego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej.

  Agenda dnia szkoleniowego

  9.00-11.15– Moduł I

  11.15.-11.30 – Przerwa kawowa

  11.30 – 13.00 – Moduł I

  13.00-13.45 – lunch

  13.45-17.30 – Moduł II

  Praca własna 1 godz. (zadanie domowe)