Mediacje pracownicze i konflikty w organizacji

  Szkolenie specjalistyczne dla mediatorów, menedżerów, kierowników, pracowników działów HR
  Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w specjalistycznym, profesjonalnie prowadzonym szkoleniu z tematyki mediacji pracowniczych oraz zarządzania konfliktem w  organizacji. Celem szkolenia jest nabycie umiejętności przygotowania i wdrożenia w organizacji programu zarządzania konfliktami, jak również rozwiązywania konfliktów interpersonalnych i grupowych (I dzień szkolenia). Wzbogaceniem programu szkolenia jest praktyczne pokazanie mediacji pracowniczych. Uczestnicy poznają, czym jest mediacja w miejscu pracy (umowna, pozasądowa) oraz jak zaplanować i  skutecznie przeprowadzić mediację pracowniczą.

  Cel szkolenia

  Celem szkolenia jest  przygotowanie uczestników do  samodzielnego planowania i przeprowadzania pełnego procesu mediacji w sprawach pracowniczych, zarówno w postępowaniach sądowych, jak i umownych, w tym – do rozwiązywania konfliktów w organizacji.

  Uczestnik planuje i przeprowadza diagnozę organizacji: rozpoznaje jej typ, strukturę, model komunikacyjny oraz relacje, a następnie identyfikuje i analizuje istniejące konflikty jak również ryzyko powstania konfliktów w przyszłości. Rozpoznaje przedmiot sporu oraz stanowiska i oczekiwania stron. Na podstawie analizy ocenia czy nie ma przeciwskazań do zastosowania mediacji. Jest przygotowany do motywowania i wspierania stron w poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających rozwiązywaniu konfliktów. Sporządza dokumenty mediacyjne oraz ustala zasady przestrzegania osiągniętego porozumienia Uczestnik proponuje także działania służące rozwiązywaniu sporów interpersonalnych, grupowych i międzyzespołowych, jak również działania systemowe mające na celu  profilaktykę i ograniczenie występowania konfliktów.  .

  Szkolenie ma charakter praktyczny, warsztatowy, symulacyjny, opierający się na wielu konkretnych przypadkach z długoletniej praktyki zawodowej prowadzących i ich pracy w zwodzie mediatora oraz konsultanta w rozwiązywaniu konfliktów w organizacji. Szkolenia są prowadzone z wykorzystaniem procesu grupowego, w małych grupach (maksymalnie 10-12 osób).

  Uczestnicy

  Szkolenie jest adresowane do osób zatrudnionych w organizacjach, w których istotne są kompetencje z zakresu prowadzenia mediacji pracowniczych oraz zarządzania konfliktem m.in.:

  • mediatorów, których chcą się specjalizować w konfliktach pracowniczych
  • menadżerów wyższego i niższego szczebla
  • osób kierujących pracą innych w różnego typu organizacjach: przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych i organizacjach pozarządowych
  • osób odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi i rozwiązywanie konfliktów pojawiających się w organizacji - pracowników i menadżerów działów HR
  • adwokatów, radców prawych i innych przedstawicieli zawodów prawniczych
  • pracowników biorących udział w różnego rodzaju negocjacjach, zajmujących się obsługą klienta, koordynujących pracę zespołów
  • osób wspierających rozwój innych, świadczących usługi szkoleniowe i edukacyjne (coachowie, trenerzy, nauczyciele, pedagodzy).

  Informacje logistyczne

  Termin:   

  30 listopada – 1 grudnia 2019 r.

  Miejsce: Szkoła Master 45-047 Opole, ul. Ludwika Waryńskiego 2,

  Cena: 1000 zł + VAT zł]* = 1230 zł brutto.

  Szkolenie trwa 2 dni, 20 godzin dydaktycznych, sobota i niedziela, godziny 9.00-17.30. Szkolenie obejmuje pracę własną – przygotowanie zadania praktycznego.

   

  Co zabrać na szkolenie?

  Niekrępujące swobodne stroje,… uśmiech i dobry nastrój

  W cenie szkolenia jest lunch (w wersji mięsnej lub wegetariańskiej), przerwy kawowe (napoje, ciasta i ciastka, owoce), komplet materiałów szkoleniowych, notes, długopis, skrypt, wzory dokumentów.

   

  *uczestnicy Szkoły Mediacji O-Media korzystają ze zniżki w wysokości 100 zł cena  900 zł  + VAT, 1107 zł brutto]

  Zapisy: formularz zgłoszeniowy przez stronę internetową www.o-media.pl/szkolenia kontakt: Dorota Michniewicz-Rybarz, dyrektor ds. szkoleń, tel. 608 482 020

  Program szkolenia

  1.Konflikt pracowniczy. Aspekty praktyczne

  1.1. Specyfika konfliktu pracowniczego

  1.2. Strony konfliktu pracowniczego

  1.3. Przyczyny konfliktów w miejscu pracy

  1.4. Emocje w konflikcie pracowniczym

  1.5. Dynamika konfliktów pracowniczych

   2. Rozwiązywanie konfliktów  w organizacji

  2.1. Style rozwiązywania konfliktów pracowniczych

  2.2.  Stanowiska i  interesy stron, jak skutecznie przechodzić ze stanowisk  do interesów?

  2.3. Case study: Jak rozwiązać konflikt?

  2.4. Kręgi naprawcze: 4 kroki – Porozumienie bez przemocy

  2.5 Chmura – narzędzie myślowe TOC Goldratta

  2.6. Procedura rozwiązywania konfliktów w organizacji

  2.7 Mediacja w miejscu pracy jako jedna z metod rozwiązywania sporów

  2.8. Mediator w sprawach pracowniczych  -  rola i zadania

  2.9. Narzędzia mediatora pomocne przy rozwiązywaniu konfliktów

  3. Mediacja pracownicza w praktyce

  3.1. Mediacja w miejscu pracy (umowna, pozasądowa), jak zaplanować i  skutecznie przeprowadzić mediację w  miejscu pracy

  3.2. Symulacja mediacji umownej w miejscu pracy

  3.3. Mediacja w przedmiocie odszkodowania, przywrócenia do pracy, zmiany tryby rozwiązania umowy  pracę

  3.4. Specyfika mobbingu, mediacja w sprawach oskarżenia o mobbing

  3.5. Mediacje w sprawach molestowania seksualnego  – aspekt praktyczny

   

  4. Ugody  w sprawach pracowniczych

  4.1. Jak poprawnie skonstruować ugodę w sprawach pracowniczych

  4.2. Protokół z mediacji umownej (pozasądowej) i sądowej

  Metody: praca z flipchartem, mini-wykład, ćwiczenia w parach, symulacja mediacji – sprawa o zapłatę

  Trenerzy:

  dr Ewa Kosowska-Korniak

  mediatorka sądowa, dr prawa, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dyrektor Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu, działającego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej, ekspert merytoryczny Fundacji VCC w zakresie mediacji w sprawach cywilnych oraz mediacji w sprawach gospodarczych, biorący udział w opracowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości kwalifikacji rynkowych „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych, egzaminator Instytucji Certyfikującej kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” VCC. Mediator stały Sądu Okręgowego w Opolu, trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dr prawa. Kierownik studiów podyplomowych „Mediacje sądowe i pozasądowe” w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu, ekspert WSB Opole ds. mediacji, specjalista ds. szkoleń wiceprezes ds. mediacji Sądu Arbitrażowego przy Opolskiej Izbie Gospodarczej.

  Robert Kowalczyk

  Doradca biznesowy, konsultant 4Results, były dyrektor i prezes zarządu spółek z kapitałem polskim i zagranicznym. Absolwent m.in. programu Executive MBA  University of Minnesota i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

  W trakcie niemal dwudziestoletniej kariery zawodowej przeszedł drogę od inżyniera do prezesa zarządu. Z sukcesami realizował m.in. wysokobudżetowe transformacje międzynarodowych przedsiębiorstw produkcyjnych FMCG. Definiował struktury, tworzył narzędzia, budował zespoły i wdrażał procesy. Realizował projekty typu „green field” dla dostawców największych na świecie firm produkcyjnych z branży IT. Dokonywał wielopłaszczyznowych transformacji przedsiębiorstw w obszarach strategii, wizerunku, portfela produktów, kanałów dystrybucji, łańcucha dostaw i operacyjnych. Zarządzał firmami z kapitałem polskim i zagranicznym. Kreował politykę komunikacyjną i zarządzał konfliktami w środowiskach wielokulturowych. Realizował strategie CSR Współpracował z kadrą zarządczą i ekspertami z krajów europejskich, USA, Rosji i Azji.  Specjalizuje się w szkoleniach biznesowych, zwłaszcza w zarządzaniu czasem według metodyki Quick Response Manufacturing

  Agenda dnia szkoleniowego

  9.00-11.15– Moduł I

  11.15.-11.30 – Przerwa kawowa

  11.30 – 13.00 – Moduł I

  13.00-13.45 – lunch

  13.45-17.30 – Moduł II

  Praca własna 1 godz. (zadanie domowe)