Mediacje rodzinne

  Szkolenie specjalistyczne dla mediatorów
  Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w specjalistycznym, profesjonalnie prowadzonym szkoleniu z tematyki mediacji rodzinnej, adresowanym do osób, które ukończyły szkolenie lub kurs podstawowy z mediacji i chciałyby zdobyć praktyczne przygotowanie do prowadzenia mediacji rodzinnej.

  Cel szkolenia

  Celem szkolenia jest poznanie przez mediatorów  niezbędnej praktycznej wiedzy, a także pozyskanie umiejętności i narzędzi do skutecznego prowadzenia mediacji rodzinnej, w tym  rozwodowej. Szkolenie ma na celu zrozumienie przez uczestników specyfiki konfliktu rodzinnego, zachowania stron w silnym konflikcie, sytuacji dziecka będącego ofiarą konfliktu rodziców oraz nauczenie uczestników, jak radzić sobie podczas mediacji z sytuacjami trudnymi, z emocjami stron, z impasem, z nierównowagą sił, manipulacją. Podczas szkolenia poruszone zostaną wszystkie kwestie, które mogą być przedmiotem mediacji rodzinnej, tj. pojednanie małżonków, sposób rozwiązania małżeństwa, kontakty z małoletnimi dziećmi, władza rodzicielska, opieka nad dziećmi, alimenty, podziału majątku. Omówione zostaną również zagadnienia prowadzenia (lub nieprowadzenia) mediacji rodzinnej w szczególnie trudnych przypadkach, takich jak przemoc fizyczna i psychiczna, czy uzależnienia od alkoholu, hazardu, pornografii itd. Dzięki szkoleniu uczestnicy zdobędą nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności umożliwiające prawidłowe przygotowanie się do mediacji rodzinnej, skuteczne jej przeprowadzenie, jak również właściwe zredagowanie ugody w każdej kwestii będącej przedmiotem mediacji rodzinnej.

  Szkolenie ma charakter praktyczny, warsztatowy, symulacyjny, opierający się na wielu konkretnych przypadkach z długoletniej praktyki zawodowej prowadzących i ich pracy w zwodzie mediatora rodzinnego.

  Uczestnicy

  Zapraszamy osoby zainteresowane metodami rozwiązywania konfliktów i sporów; prawników, koordynatorów ds. mediacji w sądach, kuratorów sądowych, absolwentów studiów prawniczych, psychologów, socjologów, pedagogów, pracowników socjalnych, członków zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy  w rodzinie; koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, pracowników ośrodków adopcyjnych i wychowawczych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, osoby świadczące pomoc prawną i psychologiczną w ramach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem.

  Program szkolenia

  Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

  1. specyfika konfliktu rodzinnego, dlaczego jest on inny od pozostałych konfliktów?
  2. zachowania stron w konflikcie, jak je zrozumieć?
  3. radzenie sobie z emocjami stron, na czym w praktyce polega wentylacja emocji,
  4. nierównowaga sił w konflikcie rodzinnym, jak wspomóc stronę słabszą,
  5. przemoc w rodzinie, co mediator powinien wiedzieć na temat przemocy,
  6. rozpoczęcie mediacji rodzinnej, zaproszenie na mediację, spotkania razem czy osobno?
  7. radzenie sobie z ostrym konfliktem stron, techniki i narzędzia pomocne mediatorowi w takich przypadkach,
  8. mediacja mająca na celu pojednanie małżonków, ratowanie małżeństwa,
  9. mediacja rozwodowa – jakie kwestie wymagają poczynienia ustaleń w mediacji,
  10. zrozumienie stron – co dla stron oznacza rozwód, obawy rozwodzących się kobiet i mężczyzn,
  11. co dla dziecka oznacza rozwód rodziców, dobro dziecka w mediacji rodzinnej,
  12. ustalenia w zakresie kontaktów na rzecz małoletnich dzieci, opieka naprzemienna, kontakty w obecności kuratora, ugoda w sprawie o kontakty
  13. ustalenia w zakresie alimentów na dziecko i współmałżonka, ugoda w przedmiocie alimentów,
  14. ustalenia w zakresie wspólnych zobowiązań finansowych (wspólnie zaciąganych kredytów hipotecznych),
  15. mediacje w przedmiocie podziału majątku – kwestie do ustalenia, treść ugody,
  16. umowne mediacje rodzinne, kiedy są stosowane, zatwierdzanie ugód z umownej rodzinnej,
  17. sposoby włączania dzieci do mediacji, jak i kiedy można to robić,
  18. pełnomocnicy w mediacji rodzinnej, współpraca mediatora z pełnomocnikami stron
  19. mediacja z osobami uzależnionymi lub w przypadku przemocy, przeciwwskazania do mediacji,
  20. symulacje mediacji, w tym symulacja mediacji prowadzona p-rzez trenera,
  21. ugody w mediacji rodzinnej, umownej i sądowej.

  Metody szkolenia: 

  Metody warsztatowe, w oparciu o proces grupowy, dające przestrzeń dla indywidualnej aktywności.  Gry i symulacje, pozwalające na praktyczne ćwiczenie umiejętności w warunkach zbliżonych do naturalnych. Informacje zwrotne na podstawie analizy ćwiczeń, będące podstawowym źródłem zdobywania umiejętności przez uczestników. Burze mózgów, case study, wykład, symulacje, analiza przypadków.

  Trenerzy

  Dr Ewa Kosowska-Korniak,

  Doświadczona trenerka mediacji z rekomendacją trenerską I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, dr nauk prawnych, Mediator stały Sądu Okręgowego w Opolu, wykładowca akademicki, kierownik studiów podyplomowych „Mediacje sądowe i pozasądowe” w Wyższej Szkole Bankowej w Opolu i we Wrocławiu. Dyrektor Wojewódzkiego Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu. Trener mediacji VCC. Właścicielka Instytutu Komunikacji O-Media.

   Pasjonatka mediacji, dobrej rozmowy, uważności na drugiego człowieka. Jej celem jest inspirowanie innych do pracy nad sobą i swoimi relacjami z otoczeniem. Ekspert merytoryczny Fundacji VCC w zakresie mediacji   w sprawach cywilnych oraz mediacji w sprawach gospodarczych, biorący udział   w opracowaniu przez Ministerstwo Sprawiedliwości kwalifikacji rynkowych „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych, egzaminator Instytucji Certyfikującej kwalifikacje rynkowe „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” VCC

  Grażyna Górska

  Doświadczona mediator w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracowniczych i rodzinnych z wieloletnim doświadczeniem, trener mediacji VCC, założycielka i Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Mediatorów Cywilnych, wykładowca akademicki, mediator w Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu. Popularyzatorka mediacji pomysłodawczyni i organizatorka Oławskiej Konferencji Mediacyjnej.

  Informacje logistyczne

   Miejsce: Szkoła Master 45-047 Opole, ul. Ludwika Waryńskiego 2,

  Cena: 1000 zł + VAT zł]* = 1230 zł brutto.

  Szkolenie trwa 2 dni, 20 godzin dydaktycznych, sobota i niedziela, godziny 9.00-17.30. Szkolenie obejmuje pracę własną – przygotowanie zadania praktycznego.

  Co zabrać na szkolenie?

  Niekrępujące swobodne stroje,… uśmiech i dobry nastrój

  W cenie szkolenia jest lunch (w wersji mięsnej lub wegetariańskiej), przerwy kawowe (napoje, ciasta i ciastka, owoce), komplet materiałów szkoleniowych, notes, długopis, skrypt, wzory dokumentów.

  *uczestnicy Szkoły Mediacji O-Media korzystają ze zniżki w wysokości 100 zł cena  900 zł  + VAT, 1107 zł brutto]

  Zapisy: formularz zgłoszeniowy przez stronę internetową www.o-media.pl/szkolenia kontakt: Dorota Michniewicz-Rybarz, dyrektor ds. szkoleń, tel. 608 482 020

  Agenda dnia szkoleniowego

  9.00-11.15– Moduł I

  11.15.-11.30 – Przerwa kawowa

  11.30 – 13.00 – Moduł I

  13.00-13.45 – lunch

  13.45-17.30 – Moduł II

  Praca własna 1 godz. (zadanie domowe)