Szkolenia

Aktualny kalendarz szkoleń
(zobacz więcej)

  Firma O-Media i prowadzony przez nią Kurs Szkoła Mediacji posiada akredytację Kuratora Oświaty w Opolu jako placówka kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

  Firma O-Media dr Ewa Kosowska-Korniak przeszła także pozytywnie proces akredytacji i uzyskała status Akademii Edukacyjnej VCC (oraz Partnera Egzaminacyjnego VCC).

  Vocational Competence Certificate (VCC) to jednolity system kształcenia i certyfikacji kwalifikacji zawodowych, który powstał z myślą o integracji procesów nabywania wiedzy, umiejętności, kompetencji i kwalifikacji zawodowych z wymaganiami przedsiębiorstw działających na międzynarodowym rynku pracy. System VCC jest zgodny z założeniami Europejskiej Ramy Kwalifikacji (ERK) i Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK) oraz uwzględnia specyfikę rynku VET tj. pozaformalnej edukacji zawodowej w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym przede wszystkim w Polsce będącej największym państwem regionu.W zakresie certyfikacji standard VCC umożliwia przygotowanie do wykonywania nowego zawodu - New Compe-tences, jak również uzupełnienie, podwyższenie i zaktualizowanie posiadanych kwalifikacji zawodowych do potrzeb zmieniającego się rynku pracy - Select Competences.

  Program kursu „Szkoła Mediacji” jest zgodny z najnowszymi wymaganiami wobec mediatorów, tj. kwalifikacją rynkową „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych”, włączoną Obwieszczeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 grudnia 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 1198) oraz ze Standardami Szkolenia Mediatorów uchwalonymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości w dniu 29 października 2007 r.

  Kurs stanowi dobre przygotowanie do ubiegania się o zdobycie kwalifikacji rynkowej Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” lub „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych”

  Co nas wyróżnia?

  • Charakter warsztatowy wszystkich szkoleń.
  • Nauka poprzez symulacje, ćwiczenia, pracę, analizę konkretnych przykładów z praktyki.
  • Prowadzenie symulacji mediacji przez trenera.
  • Pokazywanie własnego warsztatu pracy.
  • Wyjątkowa atmosfera szkoleń i integracja grupy uczestników.
  • Profesjonalnie przygotowane  i obszerne skrypty dla uczestników.

  Uczymy praktyki a nie teorii.

  • Pokazujemy swój warsztat pracy.
  • Pokazujemy, jak prowadzimy mediację, prowadząc symulacje z udziałem uczestników.
  • Dzielimy się sytuacjami z praktyki zawodowe.
  • Ćwiczymy na podstawie konkretnych przypadków.
  • Dbamy o atmosferę podczas szkoleń i integrację grupy.

  Szkoła Mediacji jest autorskim kursem, umożliwiającym zdobycie zawodu mediatora.

  Kurs podstawowy – 40 godzin - kończy się egzaminem teoretyczny i praktycznym. Absolwenci uzyskują certyfikat wydawany na podstawie § 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U 2017, poz. 1632). Kurs podstawowy w połączeniu z kursem specjalistycznym w wybranej specjalności stanowi podstawę do uzyskania samodzielnego wpisu na listy mediatorów sądowych. Szkoła Mediacji O-Media posiada akredytację Kuratora Oświaty w Opolu jako placówka kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych. Jesteśmy Akademią Edukacyjną i Partnerem Egzaminacyjnym VCC.

  Kursy specjalistyczne:

  • "Mediacje cywilne i gospodarcze – mediacje w biznesie”
  • "Mediacje pracownicze – rozwiązywanie konfliktów w organizacji i w miejscu pracy"
  • "Mediacje rodzinne"
  • „Mediacje szkolne”
  • „Mediacje administracyjne”

  Kursy dla zaawansowanych mediatorów:

  • "Doskonalenie warsztatu pracy mediatora" - szkolenie praktyczne dla zaawansowanych
  • „Warsztaty konstruowania ugód mediacyjnych”
  • "Superwizja dla mediatorów" - szkolenie praktyczne dla zaawansowanych
  • "Mentoring w mediacji”
  • staże - możliwość uczestniczenia w realnych mediacjach - szkolenie III stopnia dla zaawansowanych, absolwentów szkoły mediacji

  Kształcimy praktycznie! Nasze szkolenie to cztery dni treningu z udziałem dwóch doświadczonych mediatorek i trenerek, które chętnie dzielą się swoim doświadczeniem mediacyjnym i prowadzą uważną obserwację podczas treningów, przekazują informację zwrotną.

  Każdego dnia mediujemy, ćwiczymy, szlifujemy warsztat, uzupełniając wiedzę teoretyczną według proporcji praktyki i teorii 80/20. Dobry mediator zna techniki mediacji, psychologię konfliktu i przepisy prawa, ale przede wszystkim zna samego siebie, dzięki czemu może pomagać innym. Łączy interdyscyplinarną wiedzę z miękkimi umiejętnościami, a te można ćwiczyć tylko podczas symulacji mediacji, czyli w praktycznych zadaniach wykonywanych w grupie.

  Dzięki integracji grupy, wspólnym posiłkom i rozmowom, uczestnicy przyswajają wiedzę szybciej i znacznie efektywniej niż w pracy samodzielnej. Uzupełnieniem szkolenia jest praca własna po zajęciach, w formie zadania domowego i powtórki materiału. Szkolenie kończy się pisemnym testem.